Att börja spela fotboll

Om man vill börja spela fotboll bör man först och främst hitta en klubb eller ett lag som man kan spela med. Inom sporten fotboll går man mycket på åldern och det kan ibland vara svårt att finna ett lag med rätt åldersgrupp. Barngrupper delas ofta in ganska noga åldersmässigt men när man sedan kommer upp i herr- samt damlag kan åldrarna vara mycket blandade. Detta gäller speciellt om man väljer att spela i lite mindre orter. Allt som oftast börjar man spela fotboll som ung, men man kan inte säga att det är för sent att börja även om man är lite äldre. När det gäller yngre spelare gör man ofta som så att två årskullar blandas i varje lag. Det kan alltså bli lite lättare att finna en plats där. När man funnit ett lag att spela i måste man oftast bli medlem i föreningen. Man blir enklast medlem genom att kontakta föreningens kansli.

Från och med det år man som spelare fyller 15 år måste man ha en speciell licens för att man ska få spela i föreningar. Det har Svenska Fotbollsförbundet bestämt. Ofta går det till som så att någon från klubben kontaktar elevens föräldrar när eleven fyller 15 och ber föräldrarna att skriva på ett intyg. Här ger de klubben rätt att ansöka om licens för just den spelaren. Föräldrarna måste skriva på, annars kan barnet inte fortsätta spela. Då måste barnet vänta till dess det fyllt 18 år och själv kan skriva på intyget.

När detta intyg sedan undertecknats för klubben eller föreningen in uppgifterna i Fotbollens gemensamma informationssystem. Det underskrivna intyget får förvaras hos klubben men det gäller att det kan vissas upp direkt om så krävs. Rent officiellt får spelaren ingen egen licens, utan alla bevis på den med mera förvaras hos klubben.