Att lära sig åka skridskor

När man ska börja åka skridskor är det en förutsättning att man tar på sig skridskorna på rätt sätt. När man väljer sina skridskor bör man ta ett par med ett stadigare skaft. Dessa stödjer vristerna på ett bra sätt och det är också mindre risk att man stukar sig. Om man ska kunna åka är det också viktigt att man ser till att skridskorna är bra slipade. Skridskorna ska snöras och man bör snöra dem hårt för att sedan, om det behövs, släppa på dem. Det är dessutom bra att ha en hjälm på sig när man åker.

Grunden i åkningen

Det finns ett par grundläggande övningar man kan göra för att lära sig hur man gör när man åker skridskor. Till en början måste man lära sig att gå, starta samt ta fart med sina skridskor. Man bör börja med att testa hur det känns när man går med sina skridskor. Man sätter ihop hälarna så att fötterna bildar ett V och sedan går man. När man vant sig vid detta kan man försöka starta och ta fart från just denna position. Man skjuter alltså ifrån med hjälp av den ena skridskons insida. Man upprepar sedan samma sak med andra foten. Man fortsätter sedan så för att fortsätta åka. Under tiden man inte skjuter ifrån fortsätter man bara glida med i farten.

Att bromsa

När man åker skridskor kan man bromsa på olika sätt. Barn som åker sätter sig ofta ner för att bromsa och stanna. Det fungerar i låg hastighet men är inte direkt optimalt. Man kan också stanna genom att släpa ena foten efter sig. Detta kallas för T-stopp och man kan med fördel testa det mot sargen för att lära sig hur man gör.

Man kan också stanna som när man åker skidor, med ett plogstopp. Då vinklar man sina hälar utåt och tårna trycks mot varandra.